idoo Video Editor Pro 3.6.0 + Portable ویرایش فایلهای ویدئویی

idoo Video Editor Pro 3.6.0 + Portable ویرایش فایلهای ویدئویی
idoo Video Editor یکی
از نرم افزارهای ویرایش فیلم می باشد که امکانات برش و جداسازی بخش های
مختلف ویدیویی و به هم چسباندن آن ها را دارا می باشد. با استفاده از نرم
افزار ویرایش ویدئو شما قادر خواهید بود چندین فایل ویدئویی را به هم پیوند
بدهید، و یا یک فایل ویدیویی را به چندین قسمت تقسیم کنید، بخش یا بخش های
دلخواهی از فایل ویدیویی را به راحتی و با سرعت خوبی انتخاب و برش بزنید،
در تمامی این حالات کیفیت فایل ویدیویی شما توسط نرم افزار حفظ خواهد شد .

idoo Video Editor Pro 3.6.0 + Portable ویرایش فایلهای ویدئویی

idoo Video Editor یکی
از نرم افزارهای ویرایش فیلم می باشد که امکانات برش و جداسازی بخش های
مختلف ویدیویی و به هم چسباندن آن ها را دارا می باشد. با استفاده از نرم
افزار ویرایش ویدئو شما قادر خواهید بود چندین فایل ویدئویی را به هم پیوند
بدهید، و یا یک فایل ویدیویی را به چندین قسمت تقسیم کنید، بخش یا بخش های
دلخواهی از فایل ویدیویی را به راحتی و با سرعت خوبی انتخاب و برش بزنید،
در تمامی این حالات کیفیت فایل ویدیویی شما توسط نرم افزار حفظ خواهد شد .
idoo Video Editor Pro 3.6.0 + Portable ویرایش فایلهای ویدئویی

آپدیت nod32

فیلم سریال آهنگ