SoftOrbits Photo Stamp Remover 8.1 حذف نوشته از روی تصاویر

SoftOrbits Photo Stamp Remover 8.1 حذف نوشته از روی تصاویر
SoftOrbits Photo Stamp Remover گاهی
تصاویری را می بینیم که با وجود زیبایی و جذابیت های فراوان تصویر دارای
ایرادی بزرگ هستند آن وجود یک Watermark و یا نوشته ی اضافه بر روی آنهاست.
این نوشته ها اغلب نمایانگر حق کپی رایت ، نام طراح عکس و یا تاریخ هستند
حتی با وجود حذف این موارد تصویر از حالت اولیه خود هم زیبا تر و حذاب تر
می شود اگر دوست دارید که اثری از این موارد در تصاویر نباشد می تواند از
نرم افزار فوق العاده Photo Stamp Remover کمک بگیرید با کمک این نرم افزار
شما به راحتی و بدون هیچ دانشی می توانید متن ، لوگو ، علامت و … اضافی
را از روی تصویر حذف کنید .

SoftOrbits Photo Stamp Remover 8.1 حذف نوشته از روی تصاویر

SoftOrbits Photo Stamp Remover گاهی
تصاویری را می بینیم که با وجود زیبایی و جذابیت های فراوان تصویر دارای
ایرادی بزرگ هستند آن وجود یک Watermark و یا نوشته ی اضافه بر روی آنهاست.
این نوشته ها اغلب نمایانگر حق کپی رایت ، نام طراح عکس و یا تاریخ هستند
حتی با وجود حذف این موارد تصویر از حالت اولیه خود هم زیبا تر و حذاب تر
می شود اگر دوست دارید که اثری از این موارد در تصاویر نباشد می تواند از
نرم افزار فوق العاده Photo Stamp Remover کمک بگیرید با کمک این نرم افزار
شما به راحتی و بدون هیچ دانشی می توانید متن ، لوگو ، علامت و … اضافی
را از روی تصویر حذف کنید .
SoftOrbits Photo Stamp Remover 8.1 حذف نوشته از روی تصاویر

آپدیت آنلاین نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی