بازوی پرینت شده به روش سه بعدی زمان را با استفاده از نور خورشید نمایش می‌دهد

بازوی پرینت شده به روش سه بعدی زمان را با استفاده از نور خورشید نمایش می‌دهد

بازوی پرینت شده به روش سه بعدی

ساعت از جمله‌ی ابزار‌هایی است که نظر بسیاری از علاقمندان به فناوری را به خود جلب می‌کند؛ حال اتسی دیلر فرانسوی ساعتی طراحی کرده که ترکیبی از سنت و مدرنیته است. نام این ساعت Mojiptix بوده و همچون زمان باستان از نور خورشید استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که زمان بصورت اعداد و ترکیبی از قطعاتی با پرینت سه بعدی تولید شده‌اند، نمایش داده می‌شود.

cars

بک لینک رنک 3