نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود

نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود
نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود

چندی پیش اعلام شد که وجود سیاره‌ی دیگری هم در منظومه‌ی شمسی به اثبات رسیده و دانشمندان به دنبال شناسایی و رویت آن خواهند بود. فرضیه‌ی دیگری هم مطرح شده است که بر پایه‌ی آن، سیاره‌ای بسیار ثقیل‌تر و دورتر از خورشید وجود دارد و در مداری به دور خورشید می‌گردد. در این گزارش به بررسی احتمالات پیرامون این دو فرضیه و تاثیرات آنها می‌پردازیم.

نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود

(image)

چندی پیش اعلام شد که وجود سیاره‌ی دیگری هم در منظومه‌ی شمسی به اثبات رسیده و دانشمندان به دنبال شناسایی و رویت آن خواهند بود. فرضیه‌ی دیگری هم مطرح شده است که بر پایه‌ی آن، سیاره‌ای بسیار ثقیل‌تر و دورتر از خورشید وجود دارد و در مداری به دور خورشید می‌گردد. در این گزارش به بررسی احتمالات پیرامون این دو فرضیه و تاثیرات آنها می‌پردازیم.

نظریه یک پژوهشگر: سیاره‌ ایکس باعث انقراض‌ های گسترده روی زمین می‌شود

بک لینک رنک 7