کجارو: انفجاری مهیب در نزدیکی مسجد سلطان احمد استانبول رخ داد

کجارو: انفجاری مهیب در نزدیکی مسجد سلطان احمد استانبول رخ داد

انفجار نزدیک مسجد سلطان احمد استانبول

در نزدیکی مسجد سلطان احد استانبول، انفجاری شدید منجر به کشته شدن ۱۰ نفر و مجروح شدن ۱۵ نفر شده است. در ادامه این خبر هولناک همراه کجارو باشید.

دانلود موزیک

بک لینک قوی