برنامه BatON

BatON با هدف دریافت اطلاعات مربوط به باتری از دستگاه‌های بلوتوثی شما طراحی شده است. در واقع بسیاری از وسایل هوشمند، ظرفیت باتری زیادی نداشته و فاقد نشانگر لازم برای نمایش میزان باتری باقی مانده هستند. به همین جهت، BatON این میزان را به صورت درصد نشان می‌دهد. بدین منظور، دستگاه‌های مورد نظر باید از بلوتوث 4 LE پشتیبانی کرده و پروفایل GATT یا Hands-free را داشته باشند.

برنامه BatON
برنامه BatON