ACDSee Ultimate 9.2 Build 648 مشاهده و مدیریت عکس

ACDSee Ultimate 9.2 Build 648 مشاهده و مدیریت عکس
ACDSee Ultimate نرم
افزار بسیار قدرتمند جهت مشاهده، مدیریت، ویرایش، انتشار و سازماندهی
فرمتهای مختلف تصاویر می باشد. اکثر کاربران نسخه های مختلفی از این نرم
افزار را در چند سال اخیر تجربه نموده و می توان به جرات بیان نمود که
ACDSee از آن دسته نرم افزار هایی است که هر کاربر پس از نصب ویندوز بروی
سیستم خود نصب می کند و در یک جمله نرم افزاری محبوب، مفید و پرکابرد می
باشد. این نرم افزار که از سافت 98 دانلود میکنید محیطی فوق العاده ایده آل
را جهت کار و بایگانی فرمت های مختلف تصاویر را در اختیار عکاسان و آتلیه
داران و کاربران معمولی قرار می دهد و با قابلیت های جدیدی که به این نرم
افزار اضافه شده تقریبا تمام کارائی های ممکن جهت کار ویرایش، مدیریت، مرور
و سازماندهی فرمت های مختلف تصویری را در اختیار کاربران قرار می دهد.
همچنین در نسخه ی جدید پشتیبانی حرفه ای از فرمت های نسبتاً جدید عکاسی نیز
گنجانده شده است.

ACDSee Ultimate 9.2 Build 648 مشاهده و مدیریت عکس

ACDSee Ultimate نرم
افزار بسیار قدرتمند جهت مشاهده، مدیریت، ویرایش، انتشار و سازماندهی
فرمتهای مختلف تصاویر می باشد. اکثر کاربران نسخه های مختلفی از این نرم
افزار را در چند سال اخیر تجربه نموده و می توان به جرات بیان نمود که
ACDSee از آن دسته نرم افزار هایی است که هر کاربر پس از نصب ویندوز بروی
سیستم خود نصب می کند و در یک جمله نرم افزاری محبوب، مفید و پرکابرد می
باشد. این نرم افزار که از سافت 98 دانلود میکنید محیطی فوق العاده ایده آل
را جهت کار و بایگانی فرمت های مختلف تصاویر را در اختیار عکاسان و آتلیه
داران و کاربران معمولی قرار می دهد و با قابلیت های جدیدی که به این نرم
افزار اضافه شده تقریبا تمام کارائی های ممکن جهت کار ویرایش، مدیریت، مرور
و سازماندهی فرمت های مختلف تصویری را در اختیار کاربران قرار می دهد.
همچنین در نسخه ی جدید پشتیبانی حرفه ای از فرمت های نسبتاً جدید عکاسی نیز
گنجانده شده است.
ACDSee Ultimate 9.2 Build 648 مشاهده و مدیریت عکس

خرید بک لینک

اسکای نیوز