FontViewOK 4.29 + Portable نمایش و مدیریت فونت های ویندوز

FontViewOK 4.29 + Portable نمایش و مدیریت فونت های ویندوز
FontViewOK نرم افزاری
کاربردی و مفید برای مدیریت و نمایش فونت های ویندوز می باشد که با بهره
گیری از این نرم افزار می توانید بر روی تمامی فونت هایی که بر روی سیستم
نصب کرده اید مدیریت کنید، این نرم افزار به شما اجازه خواهد داد تا پیش
نمایش فونت ها را مشاهده کنید و تمامی حروف و اعدادی که توسط این فونت
پشتیبانی می شود را قبل از تایپ کردن مشاهده کنید و این امر سبب می شود تا
دیگر برای تایپ کردن زمان زیادی را به جستجوی فونت مورد نظر صرف نکنید،
همچنین این نرم افزار امکان اضافه کردن فونت به سیستم شما را می دهد و
کافیست فونت هایی را که می خواهید در سیستم داشته باشید در برنامه بارگذاری
کنید و سپس با یک کلیک همه آنها را نصب کنید .

FontViewOK 4.29 + Portable نمایش و مدیریت فونت های ویندوز

FontViewOK نرم افزاری
کاربردی و مفید برای مدیریت و نمایش فونت های ویندوز می باشد که با بهره
گیری از این نرم افزار می توانید بر روی تمامی فونت هایی که بر روی سیستم
نصب کرده اید مدیریت کنید، این نرم افزار به شما اجازه خواهد داد تا پیش
نمایش فونت ها را مشاهده کنید و تمامی حروف و اعدادی که توسط این فونت
پشتیبانی می شود را قبل از تایپ کردن مشاهده کنید و این امر سبب می شود تا
دیگر برای تایپ کردن زمان زیادی را به جستجوی فونت مورد نظر صرف نکنید،
همچنین این نرم افزار امکان اضافه کردن فونت به سیستم شما را می دهد و
کافیست فونت هایی را که می خواهید در سیستم داشته باشید در برنامه بارگذاری
کنید و سپس با یک کلیک همه آنها را نصب کنید .
FontViewOK 4.29 + Portable نمایش و مدیریت فونت های ویندوز

آپدیت آفلاین نود 32

wolrd press news