Registry Backup 3.4.1 تهیه بکاپ از رجیستری ویندوز

Registry Backup 3.4.1 تهیه بکاپ از رجیستری ویندوز
Registry Backup نرم افزاری فید و رایگان جهت تهیه یک نسخه پشتیبان از رجیستری ویندوز است تا در صورت آسیب
دیدن رجیستری شما به راحتی قار باشید تمام محتویات کلیدها و مدخل های آن را
بازگردانید. نرم افزار Registry Backup کاملاً رایگان بوده و با کمک آن
قادر خواهید بود تا به راحتی و تنها با یک کلیک از رجیستری خود بک آپ تهیه
کنید. یکی از ویژگی های قابل ذکر این نرم افزار امکان بازیابی محتویات
رجیستری در حالت Safe Mode و هنگام مشکل پیدا کردن سیستم است. می توان گفت
ریجستری از مهم ترین بخش های ویندوز است که اطلاعات مهمی در آن ذخیره می
شود و داشتن یک کپی از اطلاعات موجود در آن می تواند بسیار مفید باشد .

Registry Backup 3.4.1 تهیه بکاپ از رجیستری ویندوز

Registry Backup نرم افزاری فید و رایگان جهت تهیه یک نسخه پشتیبان از رجیستری ویندوز است تا در صورت آسیب
دیدن رجیستری شما به راحتی قار باشید تمام محتویات کلیدها و مدخل های آن را
بازگردانید. نرم افزار Registry Backup کاملاً رایگان بوده و با کمک آن
قادر خواهید بود تا به راحتی و تنها با یک کلیک از رجیستری خود بک آپ تهیه
کنید. یکی از ویژگی های قابل ذکر این نرم افزار امکان بازیابی محتویات
رجیستری در حالت Safe Mode و هنگام مشکل پیدا کردن سیستم است. می توان گفت
ریجستری از مهم ترین بخش های ویندوز است که اطلاعات مهمی در آن ذخیره می
شود و داشتن یک کپی از اطلاعات موجود در آن می تواند بسیار مفید باشد .
Registry Backup 3.4.1 تهیه بکاپ از رجیستری ویندوز

علم و فناوری

شهرداری