Directory List & Print Pro 3.18 + Portable لیست و چاپ محتویات دایرکتوری

Directory List & Print Pro 3.18 + Portable لیست و چاپ محتویات دایرکتوری
Directory List & Print یکی از نرم افزارهایی است که به عنوان ابزاری برای ویندوز و به منظور لیست
نمودن و چاپ حرفه ای نسخه ای کامل از محتویات دایرکتوری طراحی شده است.
استفاد از این نرم افزار بسیار آسان بوده و حتی شما قادر به کپی این
محتویات در حافظه کلیپ بورد و استفاده از آن ها در برنامه های دیگر مانند
ورد یا اکسل خواهید بود. علاوه بر این شما به طور کامل قادر خواهید بود تا
نحوه نمایش لیست را تعیین نموده و ویژگی های مختلف هر فایل را مشاهده کنید و
حتی فهرست موجود را بر اساس فیلتری خاص نمایش داده یا بر اساس حروف الفبا
مرتب کنید و در انتها به طور مستقیم برای پرینت گرفتن از لیست بدست آمده
اقدام نمایید .

Directory List & Print Pro 3.18 + Portable لیست و چاپ محتویات دایرکتوری

Directory List & Print یکی از نرم افزارهایی است که به عنوان ابزاری برای ویندوز و به منظور لیست
نمودن و چاپ حرفه ای نسخه ای کامل از محتویات دایرکتوری طراحی شده است.
استفاد از این نرم افزار بسیار آسان بوده و حتی شما قادر به کپی این
محتویات در حافظه کلیپ بورد و استفاده از آن ها در برنامه های دیگر مانند
ورد یا اکسل خواهید بود. علاوه بر این شما به طور کامل قادر خواهید بود تا
نحوه نمایش لیست را تعیین نموده و ویژگی های مختلف هر فایل را مشاهده کنید و
حتی فهرست موجود را بر اساس فیلتری خاص نمایش داده یا بر اساس حروف الفبا
مرتب کنید و در انتها به طور مستقیم برای پرینت گرفتن از لیست بدست آمده
اقدام نمایید .
Directory List & Print Pro 3.18 + Portable لیست و چاپ محتویات دایرکتوری

میهن دانلود