تصویر رندر جدیدی از نکسوس مارلین فاش شد

تصویر رندر جدیدی از نکسوس مارلین فاش شد
تصویر رندر جدیدی از نکسوس مارلین فاش شد

امسال های خود را با نام‌های مارلین و سیل‌فیش به بازار عرضه می‌کند. اخیرا تصاویر رندری از نکسوس مارلین منتشر شده است که دید بهتری از طراحی آن به ما می‌دهد. با همراه باشید.

تصویر رندر جدیدی از نکسوس مارلین فاش شد

(image)

امسال های خود را با نام‌های مارلین و سیل‌فیش به بازار عرضه می‌کند. اخیرا تصاویر رندری از نکسوس مارلین منتشر شده است که دید بهتری از طراحی آن به ما می‌دهد. با همراه باشید.

تصویر رندر جدیدی از نکسوس مارلین فاش شد

کانون نماز