WavePad Sound Editor Masters 6.55 + Portable ضبط و ویرایش صدا

WavePad Sound Editor Masters 6.55 + Portable ضبط و ویرایش صدا
WavePad Sound Editor Masters نرم افزار ویرایشگر صوتی کامل با امکانات حرفه ای می باشد که شما با
استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود تا هرگونه فایل صوتی را ویرایش
کرده و یا بواسطه آن اقدام به ضبط صدا کنید و ویرایش های لازم را بر روی آن
اعمال کنید. شما براحتی می توانید هرگونه فایل صوتی را در برنامه بارگذاری
کنید و سپس با کمک ابزارهایی که برنامه در اختیار شما قرار می دهد اقدام
به ویرایش آنها کنید.و بطور مثال می توانید قسمتی از فایلهای صوتی را برش
داده،  چندین فایل صوتی را به یکدیگر متصل کنید و افکت های مختلفی مانند
اکو، تقویت و کاهش صدا، حذف نویزهای موجود در صدا، حذف صداهای ناخواسته و
… را بر روی آنها اعمال کنید. این نرم افزار قابلیت پشتیبانی و ویرایش
اکثر فرمت های صوتی مانند mp3, wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac, real
audio, ogg, aac, m4a, mid, amr را دارا می باشد و شما می توانید بصورت
دسته ای اقدام به ویرایش فایلها کنید و سپس آنها را با بالا کیفیت ذخیره
کنید .

WavePad Sound Editor Masters 6.55 + Portable ضبط و ویرایش صدا

WavePad Sound Editor Masters نرم افزار ویرایشگر صوتی کامل با امکانات حرفه ای می باشد که شما با
استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود تا هرگونه فایل صوتی را ویرایش
کرده و یا بواسطه آن اقدام به ضبط صدا کنید و ویرایش های لازم را بر روی آن
اعمال کنید. شما براحتی می توانید هرگونه فایل صوتی را در برنامه بارگذاری
کنید و سپس با کمک ابزارهایی که برنامه در اختیار شما قرار می دهد اقدام
به ویرایش آنها کنید.و بطور مثال می توانید قسمتی از فایلهای صوتی را برش
داده،  چندین فایل صوتی را به یکدیگر متصل کنید و افکت های مختلفی مانند
اکو، تقویت و کاهش صدا، حذف نویزهای موجود در صدا، حذف صداهای ناخواسته و
… را بر روی آنها اعمال کنید. این نرم افزار قابلیت پشتیبانی و ویرایش
اکثر فرمت های صوتی مانند mp3, wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac, real
audio, ogg, aac, m4a, mid, amr را دارا می باشد و شما می توانید بصورت
دسته ای اقدام به ویرایش فایلها کنید و سپس آنها را با بالا کیفیت ذخیره
کنید .
WavePad Sound Editor Masters 6.55 + Portable ضبط و ویرایش صدا

اتوبیوگرافی